Zalecenia i środki ostrożności w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa

Drodzy Rodzice, Remseck, 3 marca 2020 r.

w związku z pojawianiem się kolejnych przypadków zachorowań na koronowirusa na terenie Republiki Feredalnej Niemiec oraz kraju związkowego Badenia-Wirtembergia proszę Państwa o bardzo uważne przeczytanie poniższych informacji i zastosowanie się do poniższych zaleceń.

Jeżeli Państwa dziecko ma symptomy przeziębienia, grypy albo choćby zwykły katar lub kaszel, proszę nie posyłać go do szkoły i skontaktować się z lekarzem w celu stwierdzenia, czy chodzi o zwykłe przeziębienie lub grypę czy o zakażenie koronawirusem. Dotyczy to również Państwa jako rodziców, którzy przywożą dzieci do szkoły oraz czekają na nie w szkole.

Jednocześnie chciałabym przypomnieć Państwu najważniejsze zasady, jak chronić siebie i swoje otoczenie przed zakażeniem koronawirusem:
- po przybyciu do szkoły uczniowie, nauczyciele, rodzice dokładnie myją ręce mydłem przez 30 sekund, przestrzegając zasad prawidłowego mycia rąk i w miarę możliwości je dezynfekują,
- ręce myjemy także, jeśli właśnie kasłaliśmy, kichaliśmy lub czyściliśmy nos,
- używamy wyłącznie swoich przyborów szkolnych,
- używamy wyłącznie swoich kubków, butelek i innych naczyń (np. nie pijemy z butelki kolegi/koleżanki, nie podajemy jedzenia rękami),
- ręce myjemy także po każdej przerwie, po skorzystaniu z toalety, przed i po przygotowywaniu i spożywaniu posiłków,
- proszę kichać i kasłać wyłącznie „w rękaw łokcia”, tak aby nie wystawiać na ewentualne zagrożenie osób w swoim otoczeniu,
- po wyczyszczeniu nosa chusteczkę natychmiast wyrzucamy do kosza z pokrywką,
- proszę unikać dotykania rękami twarzy, przede wszystkim okolic ust, nosa i oczu,
- proszę zachować odstęp 1,5 - 2 metrów wobec osób, które kaszlą, kichają lub mają katar.

Zgodnie z danymi Instytutu Roberta Kocha za obszary ryzyka uważa się obecnie:
W Chinach: prowincja Hubei (w tym miasto Wuhan)
W Iranie: prowincja Ghom, Teheran
We Włoszech: region Emilia-Romagna, region Lombardia, miasto Vo w prowincji Padwa w regionie Wenecja
W Korei Południowej: prowincja Gyeongsangbuk-do (Nord-Gyeongsang)

Osoby, które wróciły z wyżej wymienionych obszarów ryzyka i po powrocie mają symptomy, takie jak gorączka, bóle mięśni, kaszel, katar, biegunka, problemy z oddychaniem muszą unikać wszelkiego kontaktu z innymi osobami, pozostać w domu i niezwłocznie skontaktować się telefonicznie z odpowiednimi służbami medycznymi.

Osoby, które przebywały w wyżej wymienionych obszarach ryzyka w ciągu ostatnich 2 tygodni, niezależnie od tego, czy mają jakiekolwiek symptomy chorobowe czy nie, również powinny unikać wszelkiego kontaktu z innymi osobami i pozostać w domu, ponieważ można zarażać koronawirusem zanim jeszcze wystąpią widoczne i odczuwalne symptomy choroby.

Na chwilę obecną ryzyko rozprzestrzenienia się wirusa na terenie Badenii-Wirtembergii określane jest jako niskie lub średnie. Jeśli jednak wzrośnie, wprowadzone zostaną dodatkowe środki ostrożności, w tym czasowe zawieszenie zajęć edukacyjnych w Szkole Polskiej w Remseck.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronach Niemieckiego Ministerstwa Zdrowia:
https://www.infektionsschutz.de/coronavirus-sars-cov-2.html

Z wyrazami szacunku

Justyna Gołąbek
kierownik Szkoły Polskiej
przy Konsulacie Generalnych RP w Monachium
z siedzibą w Remseck