Informacja dotycząca rozdania świadectw w roku szkolnym 2019/2020

Drodzy Rodzice,
Drodzy Uczniowie i Nauczyciele,

rok szkolny 2019/2020 dla wszystkich okazał się bardzo trudny i pełen niespodzianek, naznaczony licznymi ograniczeniami wynikającymi z pandemii. Wszyscy musieliśmy szybko odnaleźć się w tej nowej sytuacji. Uczniowie i Nauczyciele naszej szkoły, ale również Rodzice stanęli przed ogromnym wyzwaniem, jakim było przestawienie się na nauczanie zdalne. Myślę, że wszyscy świetnie zdaliśmy ten egzamin i gorąco dziękuję wszystkim za wysiłki, starania, kreatywność i zaangażowanie, dzięki którym nauczanie przebiegało sprawnie i skutecznie również w okresie pandemii.

Teraz zbliża się długo oczekiwany koniec roku szkolnego, podsumowanie wyników nauki oraz nagrodzenie całorocznych wysiłków. W tym roku jednak, ze względu na liczne ograniczenia wynikające z trwającej wciąż pandemii, musimy niestety zrezygnować z uroczystego zakończenia roku szkolnego. Ponieważ jednak szczególnie ważne jest symboliczne i formalne zamknięcie tego nietypowego roku szkolnego, dlatego dnia 25 lipca przed południem odbędzie się skromne rozdanie świadectw. Podkreślam, że nie będzie to uroczyste zakończenie roku, jakie znamy z poprzednich lat, a jedynie skromne rozdanie świadectw, podczas którego obowiązuje przestrzeganie poniższych zasad:

- Rozdanie świadectw odbywać się będzie w przedniej części dziedzińca szkoły, przy głównym wejściu od ulicy(na pozostałą część dziedzińca nie wolno wchodzić).
- Nie wolno korzystać z tylnej bramki wejściowej (od parkingu).
- Nie wolno pod żadnym pozorem korzystać z budynku szkolnego.
- Nie będzie możliwości skorzystania z toalety.
- Poszczególne klasy odbierać będą świadectwa według ustalonego wcześniej grafiku, rotacyjnie. Prosimy o punktualność i o wcześniejsze potwierdzenie udziału u wychowawcy klasy, ponieważ od tego zależy sprawny i harmonijny przebieg całego wydarzenia.
- Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami na świeżym powietrzu może się spotkać jednocześnie TYLKO 20 osób, dlatego młodsi uczniowie (do 6 klasy włącznie) mogą odebrać świadectwo w towarzystwie TYLKO jednego rodzica i bez rodzeństwa. Starsi uczniowie (klasa 7/8 i klasy licealne) podchodzą po świadectwo same. Prosimy, aby w tym wypadku rodzice czekali na dziecko w bezpiecznej odległości. Obecność każdej osoby na terenie dziedzińca będzie liczona, ponieważ nie można przekroczyć dozwolonej liczby 20 osób.
- Podczas odbioru świadectwa zachowujemy wszystkie obowiązujące środki ostrożności: maseczki, odstęp 1,5 – 2 m, stosujemy się do zasad etykiety kichania i kasłania, stosujemy środki dezynfekujące.
- Prosimy w żadnym wypadku nie przychodzić po świadectwo, jeśli dziecko lub członek rodziny wykazuje symptomy chorobowe (gorączka, katar, kaszel, bóle mięśni) lub w ciągu ostatnich dwóch tygodni przebywał na tzw. obszarach zagrożenia lub miał bezpośrdeni kontakt z osobą chorą. W tej sytuacji proszę powiadomić wychowawcę klasy o niemożności odebrania świadectwa.
- Na wyznaczonej części dziedzińca szkolnego mogą przebywać tylko kierownik, wyznaczeni nauczyciele oraz uczniowie i rodzice, którzy o ustalonej porze mają odebrać świadectwo.
- Jeśli przewodniczący trójek klasowych przewidują jakieś nagrody dla uczniów danej klasy, proszę przekazać te informację przewodniczącej Rady Rodziców, pani Martynie Dajnowski. Jednocześnie przypominam, że jeśli w danej klasie przewdziane są nagrody, to powinni je otrzymać wszyscy uczniowie danej klasy. Nagrody muszą zostać przekazane wcześniej kierownikowi szkoły.
- Nie wolno gromadzić się przed budynkiem szkoły, w jego okolicach ani na przeciwległym chodniku i parkingu
W razie jakichkolwiek pytań proszę kontaktować się w kierownikiem szkoły drogą mailową (remseck@orpeg.pl) lub telefonicznie: 0170 295 34 96.

Jednocześnie chciałabym Państwa powiadomić, że dwie nauczycielki naszej szkoły – pani Dagmara Pabian oraz pani Karolina Cap – kończą w tym roku szkolnym pracę w naszej szkole. Dziękuję im bardzo za zaangażowanie, serdeczność, starania i wysiłki włożone w kształcenie uczniów i rozwój naszej szkoły. Również ja jako kierownik i nauczyciel języka polskiego żegnam się z Państwem, Uczniami i Nauczycielami Szkoły Polskiej w Remseck, z którą związana jestem od 12 lat i która na zawsze zostanie w moim sercu. Dziękuję wszystkim, kórych w tym czasie poznałam i spotkałam, bo każde spotkanie z drugim człowiekiem jest dla mnie wielka wartością.
Uczniom, Rodzicom i Nauczycielom życzę udanych wakacji – pełnych słońca, uśmiechu, radości i wspaniałych przygód, a nade wszystko zdrowych i bezpiecznych.

Serdecznie pozdrawiam

Justyna Gołąbek