Organizacja i zasady higieny w dniu rozdania świadectw 25.07.2020

Szanowni Rodzice,
Drodzy Uczniowie,

w najbliższą sobotę 25.07.2020 będzie miało miejsce rozdanie świadectw szkolnych.
Przebieg tego wydarzenia musi jednak być zgodny z najnowszymi rozporządzeniami kraju związkowego Badenia-Wirtembergia dotyczącymi koronawirusa. Dlatego prosimy Państwa o uważne przeczytanie poniższych zasad oraz zapoznanie z nimi dzieci.
Podczas rozdania świadectw obowiązuje bezwzględne przestrzeganie tych reguł.

1. Prosimy o bardzo punktualne przybycie po świadectwo, zgodnie z zamieszczonym w załączniku planem godzinowym.

2. W przypadku zaobserwowania objawów przeziębienia lub grypy takich jak: gorączka, ból gardła, kaszel, katar zabronione jest uczestnictwo w spotkaniu.

3. Podczas rozdania świadectw obowiązuje ruch jednokierunkowy, tzn. rodzic TYLKO podprowadza dziecko do głównej bramki wejściowej (wejście od Neckarkanalstr.),
a następnie NIEZWŁOCZNIE udaje się do tylnej bramki (przy parkingu, przejście na boisko) po odbiór dziecka. Droga od bramki głównej do bramki tylnej będzie oznaczona. Dziecko wchodzi na teren szkolnego placu i podchodzi do stolika po odbiór świadectwa. Następnie pod opieką nauczyciela zostaje odprowadzone i przekazane rodzicowi przy tylnej bramce.

4. Wychowawcy klas będą prowadzić listy obecności z danymi kontaktowymi dzieci (ewidencja osób przebywających na terenie szkoły).

5. Po wejściu na plac szkolny należy zdezynfekować ręce. Środki do dezynfekcji będą cały czas dostępne.

6. Podczas rozdania świadectw obowiązuje noszenie maseczek ochronnych i zachowanie 1,5 metra odstępu od innych osób.
7. Podczas pobytu na terenie szkolnego placu dzieci pozostają tylko na wyznaczonych polach pod opieką nauczyciela, nie wolno biegać po placu ani korzystać z placu zabaw.

8. Jeżeli na podwórku szkoły lub przed szkołą znajdują się oznakowania dotyczące kierunku poruszania się, czy miejsc przeznaczonych dla poszczególnych klas/grup, to należy się do nich koniecznie stosować.

9. Obowiązuje całkowity zakaz gromadzenia się na chodniku przed szkołą ani w żadnym innym miejscu w okolicy.

10. Rodzice i osoby towarzyszące, bez żadnych wyjątków, pozostają poza terenem / ogrodzeniem szkoły.

11. Jeśli w danej klasie przewidziane są nagrody dla uczniów, to prosimy, aby przedstawiciele trójek klasowych dostarczyli je kierownikowi szkoły (do głównej bramki) najpóźniej 15 min. przed planowanym rozdaniem świadectw w danej klasie.

12. Uwaga! Budynek szkoły pozostanie zamknięty, nie będzie więc możliwości skorzystania z toalety.

Z serdecznymi pozdrowieniami

Justyna Gołąbek
(kierownik Szkoły Polskiej w Remseck)