Reżim sanitarny w szkole

Szanowni Rodzice,

z ulgą powitałam informację o tym, że będziemy mogli znowu korzystać z pomieszczeń szkoły Wilhelm-Keil-Schule przy ul. Neckarkanalstraße 55 w Remseck. Oznacza to, że w nadchodzącą sobotę rozpoczynamy nauczanie stacjonarne. Nie było to wcale oczywiste, dlatego też szczególne podziękowania należą się burmistrzowi Karlowi-Heinzowi Balzerowi, który zrobił wszystko, by nam to umożliwić.
Ze względu na pandemię nie możemy wrócić do zasad funkcjonowania szkoły sprzed marca 2020. Musimy przestrzegać przepisów prawa. Proszę o zapoznanie się z zasadami reżimu higienicznego naszej szkoły i o bezwzględne go przestrzeganie. Od tego zależy nie tylko funkcjonowanie naszej szkoły, ale także zdrowie nas wszystkich.
Bardzo proszę o przekazanie dzieciom podpisanej informacji o zapoznaniu się z zasadami panującymi w szkole.

Z wyrazami szacunku
Kierownik Szkoły Polskiej w Remseck

Reżim higieniczny - Szkoła Polska w Remseck
1. Na teren szkoły mogą wejść jedynie uczniowie i nauczyciele. Rodzice muszą pozostać poza terenem szkoły, przed bramką. Dotyczy to także rodziców dzieci z przedszkola i zerówki.
2. Nauczycielki klas młodszych, przedszkola i zerówki będą czekały na dzieci na podwórku szkolnym. W związku z tym bardzo proszę o punktualne odprowadzanie dzieci do szkoły.
3. Uczniowie klas: 5-8 SP i LO oraz osoby dorosłe muszą przychodzić do szkoły i przemieszczać się po terenie szkoły w maseczkach.
4. Uczniowie danej klasy nie będą zmieniali sali. Nie wolno im będzie kontaktować się z uczniami innych klas, także podczas przerw.
5. Nauczyciele będą przechodzić do klas na zajęcia.
6. Po przyjściu do szkoły dzieci muszą dokładnie umyć ręce.
7. Uczniowie licznych klas zostaną podzieleni na 2 grupy i będą przychodzić do szkoły naprzemiennie, co drugi tydzień. W tygodniu bez zajęć będą wykonywać w domu wcześniej przygotowane przez nauczycielki zadania.
8. Uczniowie, którzy mają objawy przeziębienia lub temperaturę, muszą bezwzględnie zostać w domu.
9. Sale będą regularnie wietrzone.
10. Ławki, włączniki światła i klamki muszą zostać zdezynfekowane przed zajęciami.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proszę odciąć tę część informacji, podpisać i dać dziecku.
Oświadczenie dla rodziców
Oświadczam, że zapoznałem/łam się z zasadami funkcjonowania Szkoły Polskiej w czasach pandemii i zapoznałem/łam z nimi moje dziecko, które jest uczniem Szkoły.

Nazwisko ucznia: ………………………… Klasa: ……………

Data: …………………………… Podpis rodzica: …………………………….