Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

W okresie od 1 maja do 30 czerwca trwać będzie rekrutacja uczniów do klasy pierwszej ośmioletniej Szkoły Podstawowej i trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego (dotyczy uczniów kończących w roku szkolnym 2018/2019 trzyletnie Gimnazjum) oraz do czteroletniego Liceum Ogólnokształcącego (dotyczy uczniów kończących w roku szkolnym 2018/2019 ośmioletnią Szkołę Podstawową).

Wszystkie informacje – regulamin, harmonogram rekrutacji oraz druki rekrutacyjne - znajdą Państwo w zakładce „Zapisy do szkoły”.